Det mesta du behöver veta om älgjakt

Älgen är kanske det ståtligaste djur vi har i skogen och det är en ynnest att få se en skymt av detta djur varje gång det händer. I och med att vi har relativt mycket älg i Sverige så har vi också en stark tradition av älgjakt och det är väldigt många som jagar i vårt avlånga land. Det finns ungefär 300 000 jägare i Sverige och det blir mer och mer populärt även längre ner i åldrarna. Du måste dock vara 18 år och ha genomgått en utbildning för att kunna jaga. Du får inte skjuta älg hur som helst utan det är reglerat under vissa perioder och ett visst antal individer som får skjutas. När älgjakten startar och slutar beror på var du bor.

Det är alltid på hösten

Älgjakten görs på hösten i hela landet och det är ansett nödvändigt att ha älgjakt för att reglera stammen och för att den inte ska växa sig hur stor som helst. I de allra flesta områden så startar älgjakten i september någon gång och pågår under ett antal veckor eller månader framåt. Det går enkelt att ta reda på när det gäller i ditt område på många olika hemsidor som svensk jakt som uppdateras varje år. Varje år görs en uppskattning av älgstammen och därefter anges av Länsstyrelsen hur många individer som får skjutas. För varje skjuten älg måste man betala en så kallad fällavgift. Det brukar röra sig om några hundra kronor.

Över en kvarts miljon älgar

Det beräknas finnas ungefär 300 000 älgar i Sverige men beståndet har gått ner kraftigt de senaste 20 åren men det har varit en medveten strategi från Sveriges jägare som det går att läsa om här för mer information. Det finns ingen risk att älgen är på väg att dö ut eller bli ovanlig i våra svenska skogar.

Leave a Reply

mts_best