Kvinnor och jakt

När den årliga jaktsäsongen närmar sig sitt slut ställer många jaktlag till med fest. Efter många veckor, ibland flera månader, av idogt arbete i skog och mark är det skönt att fira med kamraterna. Nuförtiden hör allt fler kvinnor till jaktlagen eftersom det blir vanligare med jakt som hobby. Vanligen tänker kanske kvinnan som jagar inte så mycket på hur hon ser ut då hon sitter på pass i skogen med de andra jägarna, men en snygg skinnjacka dam passar perfekt till den årliga jaktavslutningen. Vid brasan på avslutningen sitter man sedan och tänker tillbaka på jakten som varit och blickar även fram mot en ny säsong.

Kvinnor kan också jaga

Även om det till största delen är män som ägnar sig åt jakt, börjar det nuförtiden också finnas allt fler kvinnor som jagar . Bara i Sverige finns det idag ca 20000 kvinnliga jägare. Precis som männen, är många kvinnor som sysslar med jakt med i en jaktförening. De deltar i de aktiviteter och utbildningar, som jaktföreningarna ordnar och många kvinnor är aktivt med även under jaktsäsongen. Orsakerna till att även kvinnor väljer jakt som hobby är många. En del kvinnor gillar att röra sig i skog och mark, andra tränar jakt och deltar främst i egenskap av hundägare. Andra vill i sin tur skaffa sin mat själva direkt ur skogen och på så vis leva hållbart. Tyvärr finns det ännu en del fördomar mot kvinnliga jägare. Detta försöker många motarbeta. Det finns t.ex. olika föreningar som jobbar med dessa frågor och målsättningen är att öka antalet kvinnor som jagar. Trots eventuella motsättningar som ännu finns i en del kretsar är jakt en hobby som kommer att fortsätta vinna fotfäste även bland kvinnor.

Älgen tar en vilopaus

Leave a Reply

mts_best