Jakttorn vid älgjakt

Det finns många olika metoder att jaga älg, och jakttorn är ett bra hjälpmedel vid flera av dem. Ett jakttorn kan se ut på många olika sätt, men är vanligtvis en relativt enkel konstruktion i trä med en liten hytt för jägaren och en 360 graders öppning för att hen ska kunna spana åt alla håll. Syftet med ett jakttorn är nämligen att jägaren ska få bättre sikt, vilket gör jakten säkrare eftersom jägaren lättare kan bedöma om hen har ett bra läge att skjuta älgen eller inte. För att sikten ska vara så bra som möjligt från tornet brukar jakttorn oftast byggas vid kalhyggen, ängar, mossar, kraftledningsgator och andra öppna platser. Jakttorn kan till exempel användas vid vakjakt och drevjakt, eller andra former av jakt där jägaren kan sitta stilla och lurpassa på älgen.

800px-A_rised_hide_closed_quadratDet finns inga säkra siffror på hur många jakttorn som finns i Sverige, då de enda uppskattningarna som gjorts varierar mellan 200 000 och 2 miljoner. En anledning till att det inte finns något register över alla jakttorn är att det inte krävs något bygglov för att uppföra ett torn – så länge man har tillstånd från markägaren går det bra. Vissa markägare ställer dock krav på hur tornet ska uppföras och vilka material som ska användas för att de ska godkänna konstruktionen – det är till exempel vanligt att tornet måste vara byggt av trä.

Om du planerar att bygga ett jakttorn på dina egna marker, eller någon annans mark där du har tillstånd, ska du gå in på Buildor.se. Där kan du nämligen köpa allt byggmaterial i trä som du behöver för konstruktionen på ett enkelt och smidigt sätt, så att du hinner få tornet färdigt i god tid till jaktsäsongen.

De enda platser i Sverige som har hårdare regler kring uppförandet av jakttorn är landets naturreservat. För att få bygga ett jakttorn i dessa områden måste man ha tillstånd från Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen.

Leave a Reply

mts_best