Var och när får man jaga älg?

Älgjakt är en av de hårdast reglerade formerna av jakt i Sverige, och får bara utföras i särskilda jaktområden på särskilda jakttider. Områdena klassificeras i tre olika typer: Ä-områden, A-områden och Oregistrerad mark. Ett Ä-område, eller älgskötselområde, är ett jaktområde som är tillräckligt stort för att det ska kunna bära upp en egen älgstam. Skötselplanen av stammen ska godkännas av länsstyrelsen, men inom ett Ä-område sker älgjakten utan licens. Ett A-område kallas också för ett licensområde, och som namnet antyder måste man ha licens för jakten på detta område. Ett A-område har licens för minst en kalv. På oregistrerad mark får istället ett fritt antal kalvar skjutas under en kortare period som länsstyrelsen har beslutat om, vilket vanligtvis brukar vara de första dem dagarna av älgjakten.

Exakt när älgjakten börjar avgörs dels av klimatet, dels av älgarnas brunst. Jakttiden infaller antingen när den största delen av brunsten har passerat, eller före brunsten. Längden för jakten kan variera mellan olika jakttidsområden och från till år, och beslutas av länsstyrelsen.

När beslut har fattats om varaktighet och tidpunkt för älgjakten är det bara att sätta igång med förberedelserna, till exempel att se till att man har all den ammunition, utrustning och de kläder som behövs. Allt det kan man hitta hos PN Jakt, som har det mesta inom jakt.

Leave a Reply

mts_best