Älgjakt

Att jaga är en livsstil för många och är en möjlighet för jägare från både landsbygd och städer. För många jägare innebär jaktsäsongen en period då man tar ledigt från jobbet och lämnar familjen för att ansluta sig till jaktlag på annan ort. För att underlätta närvaron i skogen är det en bra idé att investera i passande fastigheter som ligger inom räckhåll. En jaktstuga mitt i skogen bidrar definitivt till rätt stämning. Även en fastighet i glesbygd kan vara lämpligt för jägare som har långt att åka till jaktmarkerna.

Älgjaktens betydelse

Att jaga vilt är i många länder en del av kulturen efter århundraden av självförsörjning. Idag skjuts viltet som en del av naturvårdsskötseln och majoriteten av jakten i Sverige är på älg. Tillgången på föda innebär att älgstammen växer och antalet individer behöver begränsas. Älgen tar sig gärna in i odlingar där de orsakar stora skador på vegetationen. Det stora vägnätet i Sverige innebär att älgar utgör en trafikfara som med sin stora vikt är livshotande vid en kollision.

Länsstyrelsens beslut

Jaktsäsongen i Sverige påverkas av klimatet och påbörjas först när djurens brunstperiod har passerat. Jakten begränsas vanligen till höst och vinter och påbörjas tidigare i norra delen av landet. För varje län är det Länsstyrelsen som beslutar vilka tider på året jakten får pågå och kostnader för att fälla en vuxen älg respektive kalv. Perioderna skiljer sig åt i olika delar av landet och kan vara allt från en helg till flera veckor. En del områden kräver licens då jaktområden tilldelas ett visst antal älgar som får skjutas. All jakt i Sverige regleras av jaktlagen och jaktförordningen. För myndigheternas kontroll och allas säkerhet är det viktigt att inneha jaktlicens och registrerade vapen. Utrustning och metoder för jakt är hårt reglerade och det är viktigt att ha kunskap om den typ av jakt som jägare vill ägna sig åt. All form av jakt som inte följer regelverken är straffbara.

Olika sätt att jaga

Det finns flera olika sätt att jaga älg och vilken metod som passar beror såklart på jägarens intresse och hur omgivningarna ser ut. Att ingå i ett jaktlag ökar säkerheten och skottchanserna. Många jägare har jakttränade älghundar med sig som hjälper jägaren att hitta älgen med hjälp av vittring i vinden. Vissa hundar ställer älgen med hjälp av skall som ”fryser” älgen tills dess att jägaren kommit nära nog att skjuta. Hundar är också bra att ha för spårning av skadeskjutna djur som behöver avlivas. I områden med mycket älg samlas ett helt lag och driver upp älgen genom att vandra tillsammans genom området i riktning mot en väntande skytt. På platser där älgar ofta ses kan jägaren sitta still och vänta ut besök av älg. Jägaren kan också smyga sig på djuren när de befinner sig på dessa kända platser. Älgkor går i brunst om hösten och både kor och tjurar kan då lockas fram av rop från en jägare.

Leave a Reply

mts_best